Ahşap Palet

Nerelerde Kullanılır?

  • Otomotiv
  • Tonajı yüksek malzemelerin taşınması

Nedir?

Yüklemelerde kullanılan ahşaptan üretilmiş taşıyıcı malzemelerdir. İş gücü ve depolama maliyetlerini azalttığı için kullanımı çok yaygındır. Ahşap üst tahtalar, shop taşıyıcı tahtalar, website like this takozlar e alt tahtalar olmak üzere dört bölümden oluşur.

Günümüzde ahşap palet üret,mi içindünya çapında geçerli standartlar getirilmiştir.Bunlardan biri Epal diğeri de ISPM 15 standardıdır. EPAL standardı boyut ve kullanılan ağaç cinsiyle ilgilidir.ISPM standardı ise ısıl işlem ifade eder.BU işlem ağaçta oluşan bakterilerin öldürülmesi işlemi olup özel kurutma fırınlarında yapılır.Günümüzde ihracatta kullanılacak hiçbir ambalaj malzemesi bu uygulanmaya tabi tutulmadan yurt dışına çıkarılamaz.

Kullanım Alanları

  • Başta otomotiv olmak üzere pek çok sektörde malzemelerin imalat aşamasında ilgili bölümlere aktarılmasında, ithalat, ihracata, depolama, taşıma sergileme alanlarında kullanılır.
  • Tonajı yüksek malzemelerin taşınabilmesi ancak forklift vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bunun için ahşap palet kullanılır.
  • Depolarda yada üretim tesislerinde nakliye için bekleyen malzemeler palet üzerinde tutulur. Böylece malzemenin yerle teması kesildiğinden temizliği ve güvenliği sağlanmış olur